AnaSayfa Kişisel Verilerin Korunması
Kişisel Verilerin Korunması

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

FUJIFILM DIŞ TİCARET A.Ş. olarak, herhangi bir nedenle eriştiğimiz, tüm kişisel verilerin gizliliğinin korunmasına büyük bir önem veriyoruz. Bu kapsamda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) yer alan yükümlülüklerimizi özenle yerine getirmekteyiz. Kanun’un 10. maddesi kapsamında, veri sorumlusu olarak aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla yapılmakta olan bu bilgilendirme ile; başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen Kanun’un hükümlerinde yer alan karşılıklı hak ve yükümlülüklerimiz hususunda sizleri bilgilendirmeyi amaçlıyoruz.

Kişisel verinin tanımı:

Kişisel veri, tarafınıza ait kişisel bilgiler, başta kimlik bilgileri (isim, soy isim, kimlik numarası vb.) olmak üzere, IP, adres ve telefon bilgileri ile kişisel iletişim bilgileri (e-posta bilgileri, telefon numarası bilgileri vb.), banka hesap bilgileri, ses ve görüntü gibi sizin belirlenmenizi veya belirlenebilir olmanızı sağlayacak her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları:

Kişisel verileriniz, öncelikle Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Vergi Usul Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında satıcı olarak tarafımıza yüklenen sorumluluklar ve müşterilerimize sunduğumuz her türlü ürün ve hizmetle ilgili olarak gerçekleştirilecek tüm iş ve işlemlerde işlem sahibini ve muhatabını belirlemek amacıyla, mevzuat hükümlerinin izin verdiği ölçüde kayıt altına alınmakta ve işlenmektedir.

Müşterilerimizin kimlik, adres, telefon, vergi numarası ve tüm diğer kişisel verileri, kâğıt üzerinde veya elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak bilgi ve belgelerin düzenlenmesi için zorunlu olduğu hallerde veya zorunluluk olmadığı takdirde ancak açıkça rıza verildiği hallerde Şirketimiz tarafından işlenmektedir. Ayrıca, bu kişisel bilgiler, ilgili mevzuat uyarınca zorunlu olduğu hallerde, adli ve idari olaylarda talep halinde yetkili mercilerle paylaşılmak üzere, bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerimize uyabilmek ve aramızdaki sözleşme gereğince üzerimize düşen edimi ifa edebilmek adına da işlenmektedir.

Bunlarla birlikte, müşterilerimizin onay verdiği hallerde, kişisel verileri; elektronik ortamda depolanması ve taleplerine göre güncellenmesi, bilgilendirme, reklam, promosyon ve sair amaçlı iletilerin gönderilmesi, iş geliştirme, pazarlama, satış sonrası hizmetlerin sağlanması ve geliştirilmesi, müşterilerimizi daha iyi tanıma, istatistiki bilgi oluşturma, müşterilerimize daha iyi hizmet verebilme, müşterilerimizin şikayet ve önerilerini değerlendirme ve iletişim sağlayabilmek gibi amaçlarla işlenebilecektir.

Her halde, müşterilerimizin verileri sadece ilgili mevzuata ve/veya verilerin toplanması için verilen onayların kapsamına uygun olarak işlenmektedir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi:

Kişisel verileriniz, internet sitemiz (godox.com.tr), çağrı merkezimiz, mobil sitemiz, mobil uygulamamız kanalıyla veya e-posta, SMS veya diğer yollarla tarafımıza ilettiğiniz bilgiler, internet sitemize giriş yaptığınız sırada tarafımıza ulaşan IP adresi, internet sitemizde bilgisayarlarımızın sizi otomatik olarak tanımasına yarayan cookies olarak adlandırılan tanıma sistemi yoluyla elde edilen yazılı, sözlü veya elektronik ortamda kayıt altına alınan verilerinizin otomatik, kısmen otomatik veya otomatik olmayan çeşitli yöntemlerle elde edilmesi suretiyle, kişisel veri işleme şartları kapsamında ve işbu bilgilendirme yazımızla verilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel verilerin aktarılması:

Kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddesindeki prensiplere uygun olarak; kanunlar ve yönetmeliklerden doğan sorumluluklarımız kapsamında talepte bulunan idari, hukuki makam ve mercilere, doğrudan veya dolaylı yurtiçi veya yurtdışı merkez, şube veya bayilerimize, iştirak gösterdiğimiz ticari alanlarda faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız yurtiçi veya yurtdışı menşeili şirketlere, şirket ortak ve yöneticilerimize, diğer ilgili üçüncü kişilere iş faaliyetlerimiz sebebiyle aktarılabilecektir.

Kişisel verilerin saklanması ve güvenliği:

Kişisel verileriniz, bu bilgileri verme amacınız geçerli olduğu sürece ve aksi tarafınızca talep edilinceye dek saklanacaktır. Aramızdaki sözleşmenin ifası, satın almış olduğunuz ürünün garanti bilgilerine ulaşılması ve garanti süresinin sonunda dahi tamir yükümlülüğümüz ve buna bağlı olarak müşteri memnuniyeti sağlayabilmek adına tarafımızca kişisel verileriniz işlenmeye devam edecektir. Verilerin, yasal sürelere tabi olarak ve yasal merciler ile ilgili kamu otoritelerine raporlama, bilgilendirme amaçları için tutulması veya mevzuat uyarınca daha uzun sürelerle saklanması gerekiyorsa bu sınırlara uyulacaktır. Saklanan, kaydedilen verilerin kaybolmaması, yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve hukuka aykırı kullanımların önlenmesi için gerekli güvenlik önlemleri tarafımızdan alınacaktır.

Kanun kapsamındaki haklarınız:

Kanun’un 11. maddesi uyarınca;

  1. Şirketimize başvurmak suretiyle kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  6. Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  7. Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda belirtilen düzeltilme, silinme veya yok edilme kapsamında yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
  8. İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  9. Kanun’a aykırı olarak kişisel verilerinizin işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı bilgi@godox.com.tr adresinden e-posta yoluyla ya da “Mahmutbey Mah. Taşocağı Yolu Cad. No:9 34218 Bağcılar / İstanbul / Türkiye” adresi üzerinden mektup ile Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak başvurularınız sonuçlandırılacaktır; ancak Kanun’un 13. maddesi çerçevesinde ayrıca bir maliyet doğması halinde Şirket’in Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edebilme hakkı saklıdır.

Şirketimize ait Kişisel Veri Politikası’na;

https://www.godox.com.tr/icerik/gizlilik_ve_guvenlik_politikasi

adresinden ulaşabilirsiniz.

Sevgili Godox Dostları,

Kurban Bayramı dolayısıyla showroom'larımız 17 Haziran 2024 Pazartesi günü kapalı olup, diğer günler hizmete devam edecektir.

13 Haziran 2024 Perşembe günü saat 13:00'dan sonraki online siparişleriniz ise 20 Haziran 2024 Perşembe günü kargoya verilecektir.

Bilgilerinize sunar, bayramınızı en içten dileklerimizle kutlarız.
Godox Türkiye